تبلیغات اینترنتیclose
این روزها شهید(سیاوش کسرایی)
پیچک ( سیاوش کسرایی )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ شنبه 29 مهر 1396 توسط سید مجتبی محمدی

نام و سیما
**
این روزها شهید 
نامی یگانه نیست نام خاص 
نامی است عام 
نامی است مانند نامها که به خود می نهند عوام 
نام برادران تو و خواهران من 
نامی ز شاهنامه امامان 
حتی پیمبران 
سیمای این شهیدان 
چون نقش سکه نیست 
از پرده های فاخر نقاشی 
می لغزد 
از آب و رنگ و روغن 
می گریزد 
و طرح صادقانه این چهره را فقط
بر سنگفرش خون 
آری نوار خون می ریزد

 

سیاوش کسراییامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار سیاوش کسرایی -9, | بازديد : 13